Að ná heimsmarkmiðum SÞ um kynjajafnrétti

Keiko Nowacka

Keiko Nowacka

(English below)

Keiko Nowacka heldur annan fyrirlestur vormisseris í fyrirlestraröð RIKK og Jafnréttisskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna fimmtudaginn 9. febrúar, í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands, kl. 12-13. Fyrirlestur hennar nefnist „Að ná heimsmarkmiðum SÞ um kynjajafnrétti: Starf þróunarsamvinnunefndar Efnahags og framfarastofnunarinnar (OECD) að félagslegum viðmiðum, kynjatölfræði og umbreytandi stefnumótun.“

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem öll aðildarríki eiga að vinna að til ársins 2030 gefa góð fyrirheit um að hægt sé að ná fram jafnrétti kynjanna. Heimsmarkmiðin eru sautján, með 169 undirmarkmiðum og gilda fyrir öll 193 aðildarríki SÞ. Þau marka mikil tímamót þar sem ríki heims hafa ekki fyrr sett sér svo víðtæk, sameiginleg markmið. Fimmta heimsmarkmiðið snýr að því að tryggja jafnrétti kynjanna og valdeflingu allra kvenna og stúlkna, og hafa mælikvarðar verið settir sem taka tillit til þeirra kerfisbundnu hindrana í lífi stúlkna og kvenna sem varða jafnrétti, tækifæri og velferð þeirra. Mikilvægar umbætur má sjá í heimsmarkmiðunum frá þúsaldarmarkmiðunum sem unnið var að fram til 2015 en heimsmarkmiðin fela í sér viðurkenningu á að félagsleg  viðmið og aðstæður séu mikilvægir áhrifavaldar fyrir réttindi og velferð stúlkna og kvenna. Undirmarkmið heimsmarkmiðs númer fimm er varða ólaunuð umönnunarstörf, skaðlega siði og snemmbær hjónabönd eru dæmi um samþættingu félagslegra viðmiða inn í þróunarrammann. Mælingar og eftirlit með þeim breytingum sem verða á tímabilinu eru lykilatriði til að ná slíkum félagslegum viðmiðum.

Keiko Nowacka hefur frá árinu 2013 starfað fyrir þróunarsamvinnunefnd Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og stýrir nú því starfi sem snýr að málefnum kynjajafnréttis, þar á meðal Social Institutions and Gender Index (SIGI) og Wikigender. Áður en hún hóf störf hjá OECD var hún ábyrg fyrir kynjasamþættingu á menningarsviði Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og ritstýrði einnig fyrstu skýrslunni um kynjajafnrétti og menningu (Global Report on Gender Equality and Culture) sem kom út árið 2014. Hún hefur einnig starfað hjá frjálsum félagasamtökum í sunnanverðri Afríku sem vinna að menntun stúlkna. Nowacka lauk doktorsprófi frá Cambridge-háskóla og er ástralskur ríkisborgari.

Fyrirlesturinn, sem haldinn er á ensku, er öllum opinn.

Finndu viðburðinn á Facebook!

Hádegisfyrirlestraröð RIKK og Jafnréttisskólans á vosmisseri 2017 er haldin í samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands.

Achieving the gender SDGs: the OECD Development Centre’s work on social norms, gender statistics and transformative policy making

Keiko Nowacka is the second lecturer in the 2017 RIKK – Institute for Gender, Equality and Difference at the University of Iceland & UNU-GEST spring lecture series. Her talk on Thursday, 9 February, in the National Museum’s lecture hall is titled: “Achieving the gender SDGs: the OECD Development Centre’s work on social norms, gender statistics and transformative policy making”.

The 2030 Agenda for Sustainable Development holds great promise for achieving gender equality through its ambitious targets and indicators, which take into account the systemic barriers girls and women face across their life cycle in enjoying equal rights, opportunities and well-being. An important departure from the Millennium Development Goals is the recognition that social norms play a critical role in girls’ and women’s rights and well-being. Targets on unpaid care work, harmful practices and early marriage are examples of the inclusion of this social norms lens into the new development framework. Measuring social norms and tracking change over time will be critical to the progress of these targets.

Keiko Nowacka leads the gender and development work at the OECD Development Centre, where she has been working since 2013 on its major flagships, notably the Social Institutions and Gender Index (SIGI) and Wikigender. Prior to joining the OECD, she was responsible for gender mainstreaming at UNESCO’s Culture Sector, where she also led and coordinated the first Global Report on Gender Equality and Culture (2014). She has also worked for an NGO focusing on girls’ education in sub-Saharan Africa. She has a PhD from the University of Cambridge and is an Australian citizen.

The lecture is in English, open to everyone and admission is free.

The event is on Facebook!

The RIKK & UNU-GEST lecture series in the spring semester 2017 is held in collaboration with The National Museum of Iceland.