(See English below)

Þriðjudaginn 21. júní heldur dr. Kelly Coate, fræðimaður við National University of Ireland í Galway á Írlandi, fyrirlestur um starfsframa kvenna innan írska fræðaheimsins sem hún kallar „Hitting the glass ceiling: a study of the barriers to academic women´s career progression in Irish higher education“. Það eru Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum (RIKK) og Rannsóknarstofa um háskóla við Háskóla Íslands sem standa að fyrirlestrinum, en hann verður haldinn í stofu 101 í Lögbergi kl. 12-13 og fer fram á ensku.

Að rekast á glerþakið: rannsókn á hindrunum á starfsframa fræðikvenna í æðri menntun á Írlandi

Tölulegar upplýsingar frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gefa til kynna að fræðikonur á Írlandi þurfi að berjast við eitt „þykkasta“ glerþak í Evrópu. Hlutfall kvenna í æðri menntun er lægra en karla og um það bil 10% prófessora í írskum háskólum eru konur. Í fyrirlestrinum mun dr. Coate ræða rannsókn sem framkvæmd var innan eins háskóla (National University of Ireland í Galway) til að kanna þær hindranir sem standa í veginum fyrir starfsframa kvenna í fræðaheiminum. Könnunin, sem tók til 250 fræðimanna, hefur leitt í ljós muninn á starfsframvindu karla og kvenna og aðferðirnar sem notaðar eru þegar stöðuhækkanir eru veittar. Dr. Coate mun útskýra hvernig þessi gögn hafa verið notuð til að gera tillögur að breytingum.

Dr. Kelly Coate er aðstoðardeildarforseti framhaldsnáms við College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies við National University of Ireland í Galway. Hún hefur rannsakað ýmsar hliðar æðri menntunar, svo sem stefnumótun og framkvæmdir, námsskrá æðri menntunar, alþjóðavæðingu hennar og breytingar sem á henni hafa orðið í samtímanum. Hún situr í ritstjórn tímaritsins Gender and Education og Teaching in Higher Education, og er meðlimur í stjórn Society for Research in Higher Education.

Hitting the glass ceiling: a study of the barriers to academic women’s career progression in Irish higher education

Statistics produced by the European Commission indicate that academic women in Ireland face one of the ‘thickest’ glass ceilings in Europe. Women are under-represented at senior levels and approximately 10% of professors in Irish universities are female. In this presentation I will discuss research undertaken in one university (the National University of Ireland, Galway) to explore perceived barriers to academic women’s career progression. A survey of 250 academics has provided a rich picture of the differences between the career progression of men and women, and the ways in which promotions processes operate. I will explain how these data have been used to make a series of recommendations for change.

Dr Kelly Coate is the Vice Dean for Graduate Studies in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies in NUI Galway. Her research is on various aspects of higher education policy and practice, with publications on the higher education curriculum, internationalisation and contemporary change. She is on the editorial board of the journals Gender and Education and Teaching in Higher Education, and is a member of the Governing Council of the Society for Research in Higher Education.